รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาเกาหลี หรือ ภาษาญี่ปุ่น (รับสมัครวันที่ 22-28 พ.ค. 2560)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาเกาหลี หรือ ภาษาญี่ปุ่น (รับสมัครวันที่ 9-16 พ.ย. 2559)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาชีววิทยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาภาษาเกาหลี/ญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง

รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาชีววิทยา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี